ร้านบ้านบนดอย

ที่อยู่ : ร้านบ้านบนดอย ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (ติดกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร)

โทร. 081-7639600

ร้านยา มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ที่อยู่ : 198 หมู่ที่1 ตำบล บ้านแพ้ว อำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120

โทร. 095-2852139