โครงการวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงข้อจากขิง”
สนับสนุนการวิจัยโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คณะผู้วิจัย : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และหน่วยร่วม

โครงการวิจัย1

ขั้นตอนที่ 1 การสกัดเหง้าขิง


เพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์สำคัญที่สุดด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ โดยทำการสกัดสารใหม่ทุกครั้งในแต่ละล็อตการผลิต และมีการควบคุม ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนก่อนผลิต เราใส่ใจและมั่นใจทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนสกัดเหง้าขิงด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อให้ได้สารสกัดที่ใหม่

โครงการวิจัย2

ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบปริมาณสารสกัด “จินเจอรอล”


ทำการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณสารสำคัญ Gingerol ได้ปริมาณตามมาตรฐานการวิจัย โดยวิธีการใช้ HPLC ในการวิเคราะห์ให้ได้สารสกัด “จินเจอรอล” ที่มีคุณภาพและตรวจสอบได้

โครงการวิจัย3

ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัด “จินเจอรอล”


เพื่อให้มั่นใจว่าสารสกัดมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเสื่อมของข้อ ทางคณะวิจัยซึ่งทำการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัด ซึ่งมีผลการทดลองแล้วว่ามีฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดซัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Hyaluronidase ที่จะไปทำลายข้อเข่า

โครงการวิจัย4

ขั้นตอนที่ 4 ได้รับความพึงพอใจ และไม่เกิดอาการแพ้


จากอาสาสมัคร กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุ, กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม, กลุ่มที่ 3 นักกีฬา, กลุ่มที่ 4 ผู้ที่มีอาการปวด ผู้ทดสอบ 90% มีความพึงพอใจ และไม่มีอาการแพ้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สามารถบรรเทาปวดได้ และต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง

ที่มาและความสำคัญ

โรคข้อเข่าเสื่อม

เป็นโรคที่พบบ่อยมากที่สุดโรคหนึ่งในประชากรทั่วโลก เริ่มมีอุบัติการณ์พบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมสูงขึ้นในคนตั้งแต่อายุ 45 ปี นักวิ่งมาราธอนจะพบว่ามีความเสี่ยงที่เป็นข้อเข่าเสื่อมในอนาคตสูงกว่าคนทั่วไป ถึง 3 เท่า จากสถิติผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในคนไทย พ.ศ.2553 พบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้มากกว่า 6 ล้านคน โดยข้อที่เสื่อมมากที่สุดคือ ข้อเข่า เนื่องจากเป็นข้อที่มีขนาดใหญ่ และต้องรับน้ำหนักร่างกายโดยตรง และทำหน้าที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

ชาย / หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป

มีน้ำหนักตัวมากเกินมาตรฐาน

ประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อเข่า

เล่นกีฬาที่มีการกระแทกรุนแรง

ความสำคัญของน้ำข้อเข่า

ข้อเข่าของเราประกอบด้วยกระดูกผิวข้อ ซึ่งมีลักษณะเรียบลื่นเป็นมันวาว มีสี และลักษณะคล้ายกับผิวของงาช้าง ภายในมีส่วนที่สำคัญอย่างมาก คือ “น้ำเลี้ยงข้อ” ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวใสอยู่ภายในช่องว่างของข้อเข่า มีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ ทำหน้าที่ในการช่วยลดแรงกระแทกต่อเข่า ทำหน้าที่คล้ายโช้กอัพ น้ำเลี้ยงข้อจึงช่วยลดแรงเสียดทานของผิวข้อเหมือนกับน้ำมันหล่อลื่น หรือ น้ำมันจาระบี

ทำไมข้อเข่าถึงเสื่อม?

  • ความชรา (กระดูกจึงแข็งแรงน้อยลง)
  • การใช้งานข้อเข่ามากเกินไป (นั่งย่องๆ นั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบเป็นเวลานาน หรือได้รับการบาดเจ็บในบริเวณข้อเข่า)
  • ความอ้วน (การปล่อยน้ำหนักตัวให้มากเกินไป)
  • พันธุกรรม (โดยปกติจะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า)

สาระความรู้ที่น่าสนใจ